amber'09 sanat ve yeni teknolojiler alanında Türkiye’de gerçekleştirilen en geniş etkinlik olarak 6-15 Kasım 2009 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecektir. amber'09 yeni teknolojileri ve insan bedeninin potansiyellerini kullanan bir sanat formunu öne çıkararak Türkiye’de yeni bir alan açmayı ve geliştirmeyi hedefler.

Sahne performansları, etkileşimli yerleştirmeler, seminerler ve atölye çalışmaları içerecek olan bu festival, sanatsal değişim ve işbirliği için bir fırsat yaratmayı amaçlamaktadır. Böylelikle Istanbullu sanatseverler ve genç sanatçılar Teknoloji ve Sanat alanında üretilen işleri katılarak izleme ve farklı kültürlerden sanatçıların yorumlarını paylaşma şansı elde edecektir.

amber'09 aynı zamanda komşu ülkeler, Orta Doğu, Kafkaslar ve Türki Cumhuriyetleri kapsayan bir Yeni Teknolojiler ve Sanat ağının ilk adımıdır. amber bu ağ ile İstanbul’u Doğu ile Batı arasında bir paylaşım ve işbirliği merkezi haline getirmeyi hedefler.

amber'09 kapsamında sunulacak eserler pasif bir kabule dayanan bilindik sanat-izleyici ilişkisinden farklı olarak izleyiciyinin sanat eserine bedensel anlamda katılmasını ve eserin bu katılımla oluşmasını öngörür. Böylelikle, izleyici için her sanat eseri bir deneyime dönüşür. İzleyici sanat eseri vasıtasıyla yaşadığı deneyimin hem öznesi hem nesnesi haline gelir. Sunulacak eserlerde informasyon teknolojileri; bilgisayarlar, elektronik elemanlar, sensörler, hareket algılama cihazları ve özel yazılımlar önemli rol oynar.

amber'09'in izleyici kesimi çağdaş sanat izleyicileri, sanat ve tasarım öğrencileri, teknoloji ve tasarım profesyonelleri, sanatçı ve sanat teknisyenleri ve genel olarak genç nesildir. amber’08, ilgisi robotlardan yeni yazılım ve donanım ürünlerine kadar sadece teknik alanla sınırlı olan geniş bir kesime de seslenmeyi ve sanat ortamına çekerek yeni bir izleyici grubu yaratmayı da hedefler. Bu sınıflamaların yanı sıra amber'08 bugünden geleceğe işaret eden ilginç konuları ve sanat eserleri ile sıradan izleyici için de ilgi odağı olacağını öngörmektedir.