JUAN MANUEL CASTRO MOLINA - INTERVOLTAIC

Intervoltaic sinirsel elektrik faaliyetlerinden geometric oluşumlar üretir. Konkav bir yüzeye kullanıcının beyin faaliyetlerine dayanarak oluşturulmuş çeşitli geometrik görseller yansıtılır. Bu, kullanıcıların beyin faaliyetlerinden gerçek zamanlı geribildirimler sunan bir biyoenformatik gelişim platformudur. Projeye, biyolojik sürecin devrelerin durağan bir düzenleden çok birbirleri ile bağlantılı hücrelerden oluşmuş bir elektrik sistemi olması kavramı esin kaynağı olmuştur.

BIO: Juan Manuel Castro Molina 2001 yılında Javeriana University Görsel İletişim bölümünden mezun olmuş, master derecesini veri görselleştirmesi alanında Tama Art University'de yapmıştır. Halen aynı kurumda doktora çalışmalarını sürdürmektedir.