PETER WILLIAM HOLDEN - ARABESK

Arabesk hem Mary Shelly'nin Frankenstein'ında hem de bir simyacının laboratuarında kökleri olan bir mekanik yerleştirmedir. Işık geçirgen özellikte, gerçek boyutta, insan vücudu parçaları robotik iç mekanizmalarını izleyicinin gözleri önüne serer. Vücut parçalarının simetrik düzeni ile tezat yaratan ve soyut formda kaotik çizgiler oluşturan kablolar da yerleştirmenin içinde kasıtlı bulundurulan bir estetik ifadedir.

BIO: Peter William Holden, 1970'te İngiltere'nin kuzeyinde bir sanayi kasabasında dünyaya gelmiş ve genç yaştan itibaren hareketli görüntü, dönüşüm ve teknoloji ile ilgilenmiştir. 1980Lerin kişisel bilgisayarları sanatçıya matematiğin harika dünyasına kısa bir bakış sunmuştur. Electronik müzik ve hip-hop'ın sentezlenmiş melodileri onu çok etkilemiş ve break-dansın karmaşık dans hareketleri ile tanıştırarak onu fiziksel hareket kareografilerine aşina kılmıştır